[Lần 1] Báo cáo Tâm thư kêu gọi củng cố hệ thống tượng thờ – Chùa Phúc Hưng, Hải Phòng

Ngày 23/07/2018 2,315 lượt xem

Theo báo cáo từ Chùa Phúc Hưng, Cẩm La – Tự Cường – Tiên Lãng – Hải Phòng.

Từ ngày 1/5-23/7/2018, sau 2 tháng chùa mới nhận được sự giúp đỡ của một chú cúng dường 7.000.000VND cho việc tu bổ tượng phật ạ.

Chùa Phúc Hưng

Xin thêm lại: Tâm thư kêu gọi củng cố hệ thống tượng thờ – Chùa Phúc Hưng, Hải Phòng

Chùa Phúc Hưng