Tâm thư kêu gọi củng cố hệ thống tượng thờ – Chùa Phúc Hưng, Hải Phòng Ngừng kêu gọi

Ngày 11/04/2018 17,120 lượt xem

Chùa Phúc Hưng, Thôn Cẩm La – Xã Tự Cường – Huyện Tiên Lãng – Thành phố Hải Phòng, đã có từ lâu đời, qua chiến tranh bị tàn phá. Năm 2009, nhân dân địa phương đã chung tay góp sức xây dựng ngôi Tam Bảo hoàn thành năm 2015, nhưng chưa có nhà thờ Tổ cho nhân dân lễ bái.

5 người đã kiểm chứng Thích Diệu Đoan là Trụ Trì Phúc Hưng và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 1 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 5,707 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Thích Diệu Đoan là Trụ Trì Chùa Phúc Hưng và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

TÂM THƯ KÊU GỌI CỦNG CỐ HỆ THỐNG TƯỢNG THỜ

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa các Quý vị Phật tử xa gần cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Chùa Phúc Hưng – Thôn Cẩm La – Tự Cường – Tiên Lãng – Thành phố Hải Phòng, đã có từ lâu đời, qua chiến tranh bị tàn phá. Năm 2009, nhân dân địa phương đã chung tay góp sức xây dựng ngôi Tam Bảo hoàn thành năm 2015, nhưng chưa có nhà thờ Tổ cho nhân dân lễ bái.

Và hơn thế nữa, hệ thống tượng thờ trong ngôi nhà thờ Tổ cũng còn rất sơ sài.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”

Toàn thể nhân dân thôn Cẩm La cùng sư thầy trụ trì : Thích Diệu Đoan, mong muốn xây dựng ngôi Tổ Đường trang nghiêm thanh tịnh để chư Tăng Phật tử yên tâm tu tập, phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, bày tỏ lòng kính tin đối với ngôi Tam Bảo cũng như gieo trồng phúc lành với mười phương chư Phật. Chùa Phúc Hưng dự kiến xây dựng nhà thờ Tổ với kiến trúc 2 tầng do diện tích nhà chùa trật hẹp. Đây là việc làm vô cùng lớn lao mang ý nghĩa “tác nhất thời, lưu vạn đại” nên đòi hỏi rất nhiều tâm lực, tài lực, vật lực cũng như trí lực và sự chung tay góp sức, đóng bè tập phúc của tất cả mọi người thì mới mong thành tựu.

Với tinh thần “Hoằng Dương Phật Pháp” xin thay mặt cho toàn thể nhân dân địa phương thành tâm phát nguyện: “Nguyện cho ngôi Tổ Đường sớm được thành tựu để phục vụ Đạo Pháp và Dân tộc, khiến cho chúng sinh được nương nhờ hồng ân Tam Bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, thấm nhuần Chính pháp”. Thiết nghĩ, việc xây dựng ngôi Tổ Đường là điều cần thiết và cấp bách. Ngưỡng nguyện trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hộ pháp Thiện thần, Thập Bát Long Thần Hộ Giáo Già Lam Chân Tể chứng minh gia hộ cho công cuộc xây dựng sớm được thành tựu.

Kính mong sự quan tâm từ phía quý vị để chùa Phúc Hưng để đáp ứng nhu cầu Phật sự và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu học của Tăng chúng và Phật tử nơi đây.

Thầy thành kính tri ân công đức phát tâm cúng dường của quý huynh đệ Phật tử, các Mạnh thường quân cùng các nhà Thiện Tri thức hảo tâm.

Kính chúc quý vị Phước Thọ Miên Trường – Sở Nguyện Tùy Tâm – Sở cầu như ý!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!

Trụ trì: Chùa Phúc Hưng
Tỳ kheo ni: Thích Diệu Đoan
KÍNH CÁO BẠCH

Mọi sự tùy hỷ phát tâm công đức xây dựng ngôi Tổ Đường, xin gửi về Thầy Trụ Trì : Thích Diệu Đoan – Chùa Phúc Hưng thôn Cẩm La- xã Tự Cường – Huyện Tiên Lãng – Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: …
Số tài khoản: …
Tên chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Đào
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng trên sóng nước 1 1.2 Gỗ
2 Tây Phương Tam Thánh tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng 3 1 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

5,707 Ý kiến đóng góp