[Lần 1] Báo cáo kết quả kêu gọi tượng Phật, Bồ tát gỗ cao 1.7-2.5m- Niệm phật đường Từ Minh, Dak Lak

Ngày 23/07/2018 2,352 lượt xem

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TẠO TƯỢNG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TỪ MINH

thôn 23, EaNing – Cư Kuin- Dak Lak

Tổng 2 đợt kêu gọi NPĐ Từ Minh nhận được: 10.420.000đ và 1 tượng Mục Kiều Liên Bồ Tát.

Đợt I (Từ ngày 03/11/2017 – 5/3/2018): Tổng: 7.220.000đ (Bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng) trong đó bao gồm:

 1. Khuyết danh: 500.000 đ
 2. Khuyết danh: 200.000 đ
 3. Trịnh Thị Ngọc: 1000.000 đ
 4. Vũ Quang Tuấn: 200.000 đ
 5. Phật Tử Nha Trang: 500.000 đ
 6. Trần Minh : 200.000 đ
 7. Khuyết danh: 200.000 đ ( tượng chuẩn đề).
 8. Khuyết danh: 2,500.000 đ
 9. Khuyết danh: 200.000 đ
 10. Trần Huệ:1.500.000 đ
 11. Khuyết Danh : 20.000 đ
 12. Nguyễn phát Toàn: 200.000

Đợt II (tính đến ngày 22/7/2918): 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng) và 1 tượng Ngài Mục Kiều Liên trong đó:

 1. 1. 05/12/2017: Phật tử khuyết danh: 200.000đ
 2. 16/12/2017: Phật tử khuyết danh: 200.000đ
 3. 1304/2018: Phật tử Quách Việt Hào: 2.000.000đ
 4. 15/03/2018: Phật tử Vũ Văn Điện: 500.000đ
 5. 14/06/2018: Phật tử có số điện thoại cuối ***114 cúng dường tượng Ngài Mục Kiều Liên bằng nhựa.
 6. 18/07/2018: Phật tử khuyết danh: 200.000đ

Thay mặt bà con Phật tử NPĐ Từ Minh xin cảm niệm công đức của quý Phật tử gần xa cũng như Ban Dự Án Cúng dường Tượng Phật.

Kính chúc quý vị sống an lành dưới ánh hào quang của mười phương chư phật.

Hôm nay điều kiện của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn vì ở vùng núi xa xôi, với tịnh tài chưa đủ nên chúng tôi vẫn chưa thỉnh thêm được tôn tượng nào. Một lần nữa tha thiết kêu gọi sự phát tâm của quý vị.

Nam mô Công đức Lâm Bồ tát Ma Ha Tát

Niệm Phật đường Từ Minh
Niệm Phật đường Từ Minh

Xem lại: Tâm thư phát tâm tượng Phật, Bồ tát gỗ cao 1.7-2.5m – Niệm phật đường Từ Minh, Dak Lak