• Báo cáo quá trình trùng tu Chùa Giác Ngộ

  Ngày 30/08/2016 View 2,070 lượt xem

  Mỹ thuật mái chùa và bao lam do các nghệ nhân Huế thực hiện. Mỹ thuật gỗ gồm hơn 100 bộ cửa cái và cửa sổ được điêu khắc theo kỹ thuật CNC, do Tăng chúng Chùa thực hiện.

 • Phật Dược Sư và Bộ thần tượng 12 vị Đại tướng Dược Xoa

  Phật Dược Sư và Bộ thần tượng 12 vị Đại tướng Dược Xoa

  Ngày 09/08/2016 View 5,854 lượt xem

  Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa.

 • Chùa Phật Tích

  Chùa Phật Tích

  Ngày 02/07/2016 View 1,200 lượt xem

  Không chỉ là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, chùa Phật Tích (Bắc Ninh) còn lưu giữ nhiều báu vật quốc gia…

 • Hình Ảnh: 18 Vị Tôn Giả A La Hán-Tạng Truyền Phật Giáo
 • Điêu khắc tượng gỗ bằng tay giá nửa tỷ ở Sài Gòn
 • Hình tượng Bồ tát Quan Âm và vấn đề nữ giới

  Hình tượng Bồ tát Quan Âm và vấn đề nữ giới

  Ngày 03/05/2016 View 2,124 lượt xem

  Hình ảnh Ni giới được tu được học và được thành tựu đạo quả trong đạo Phật cho thấy Phật giáo là một tôn giáo đi đầu trong việc đề xướng bình đẳng giới, đả phá quan điểm “trọng nam khinh nữ”. Đức Thế Tôn là người đầu tiên đòi quyền lợi cho giới nữ, đưa vị trí giới nữ ngang bằng nam giới.

 • Nhật ký Lễ gia trì đúc tượng Phật A Di Đà Mật tông tại Đại Bảo tháp Tây Thiên
 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi - HT. Thích Thanh Từ giảng giải

  Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – HT. Thích Thanh Từ giảng giải

  Ngày 13/04/2016 View 766 lượt xem

  Tay mặt Ngài cầm kiếm sắc bén. Tay trái cầm hoa sen xanh. Mình ngồi trên lưng Sư Tử xanh. Có nơi Ngài hiện tướng người xuất gia, vì với tư cách trợ hoá cùng đức Phật Thích Ca nên phải hiện thân người xuất gia như các vị Tỳ-kheo. Có chỗ thờ Ngài với hình thức người cư sĩ đội mũ, mặc giáp, cầm kiếm. Như Thiện Tài Đồng Tử tán thán: “Thân mặc giáp nhẫn nhục, Tay cầm gươm trí tuệ, Tự tại hàng quân ma, Xin thương xót cứu vớt tôi.

 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí - HT. Thích Thanh Từ giảng giải
 • Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Ngày 09/04/2016 View 1,761 lượt xem

  Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh nghệ thuật Quán Thế Âm Bồ Tát của Nguyệt Chiếu Pháp Sư người Trung Quốc vẽ:
  Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài
  Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai
  Tường Quang Thước Phá Thiên Sanh Bệnh
  Cam Lộ Năng Trừ Vạn Kiếp Tai
  Túy Liễu Phất Khai Kim Thế Giới
  Hồng Liên Dũng Xuất Ngọc Lâu Đài
  Ngã Kim Khể Thủ Phần Hương Tán
  Nguyện Hướng Nhân Gian Ứng Hiện Lai
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát