Thư Cảm Niệm của Bảo Ân Ni Tự sau khi thỉnh được Trống Bát Nhã

Ngày 03/11/2017 2,579 lượt xem

THƯ CẢM NIỆM

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Đức Tăng Ni!

Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, Phật tử, thiện nam, tín nữ cùng các nhà Hảo tâm xa gần!

Đạo Pháp thường có câu nói rằng:

“Phật Pháp trường tồn nhờ Tăng – Ni hoằng hóa
Thời Môn hưng thịnh nhờ sự hộ trì, hiến cúng của tín thí, đàn na”

Thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện từ phía Ban tổ chức cũng như sự phát tâm ứng cúng Ba-La-Mật từ phía quý vị.

Từ một ngôi chùa nhỏ ít ai biết đến, mà nay, Chùa “Bảo Ân Ni Tự” chúng tôi đã thật sự cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ từ phía “anh em, đồng bào cả nước từ mọi miền” cho đến kiều bào nước ngoài.

Từng gói mỳ, cân gạo được đưa đến tận tay trong mùa ngập lũ. Hay sự thăm hỏi động viên của quý vị. Cho đến sự cúng dường dầu ít dầu nhiều cũng làm cho chúng tôi thấy cảm động. Với tâm thành của quý vị, chúng tôi chỉ biết tạm mượn đôi từ ngữ hạn hẹp của trần gian để cảm phục cái tinh thần vì đạo Pháp ấy. và cũng chỉ biết xin nguyện nỗ lực tu hành để không cô phụ tấm chân tình của Quý vị.

Giờ đây Chùa đã có được trống Bát Nhã và cũng có Phật tử hứa hẹn góp sức và tịnh tài cho Đại nguyện đức Đại Hồng Chung.

Xét thấy Chùa chúng tôi vẫn còn nhiều hư hại lại chưa có điều kiện tu bổ lại ngôi Chánh điện nên tạm gác lại việc kêu gọi thỉnh tượng như lúc ban đầu.

Và lời cảm niệm sau cùng, chúng tôi xin dành trọn tâm tư để cầu chư Phật, Bồ tát và thánh chúng chứng minh cho việc làm hết sức ý nghĩa của Ban Tổ Chức. Đây là một trang Web hết sứ thiết thực, một địa chỉ đáng tin cậy cho thập phương tín thí có cơ hội giúp sức cho Phật Pháp. Hầu hết các ngôi Chùa được Website đăng tải lên đều thực cần sự giúp sức của tín đồ để hoàn thiện hệ thống tượng Pháp. và quý vị đã kết nối được điều đó. Đứng trên phương diện Phật Pháp, chúng tôi quả thật rất hoan hỷ việc làm của Quý vị.

Cuối cùng xin được kính chúc đến toàn thể Quý vị, bằng lời nguyện: Chúc cho:

“Phong điều vũ thuận
Quốc thới dân an
Thiên hạ thái bình
Chúng sanh an lạc”.

Nam Mô Công đức Lâm Bồ Tát, Ma-Ha-Tát

Bảo Ân Ni Tự
Thay mặt Trụ trì

Thích Nữ Giác Tuyền

Dưới đây là danh sách các nhà Hảo tâm đã phát tâm cúng dường.

  1. [Đợt 1] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 10/8/2017 tại đây
  2. [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 9/9/2017 tại đây

  3. [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24/10/2017 tại đây