[Lần 4] Báo cáo hoạt động Giúp Chùa có tượng Phật quý III năm 2017

Ngày 11/10/2017 3,955 lượt xem

Kính Thưa: các nhà Hảo Tâm và Quý Đạo Hữu,

Sau 3 tháng hoạt động (từ tháng 7-9/2017) Dự Án đã triển khai các Công việc sau:

 1. Đăng Thư ngỏ, Báo cáo của 23 Ngôi Chùa, Tịnh thất và Niệm Phật Đường.
 2. In 2000 tờ giới thiệu về Dự Án để Hướng dẫn Sư trụ trì đăng Thư ngỏ lên trang web: www.cungduong.vn.
 3. Chuyển phát nhanh 43 tờ giới thiệu về Dự Án tới Phật tử để Phật tử chuyển Tờ giới thiệu tới các Chùa ở vùng quê nghèo gần nơi Phật tử sinh sống.
 4. Tài trợ Quảng cáo trên Facebook 9 Lời kêu gọi bao gồm: Niệm Phật Đường Thọ Bình, Chùa Kim Liên, Niệm Phật Đường Phước Lương, Chùa Minh Quang, Chùa Bảo Ân, Chùa Hữu Lâm, Chùa Pháp Cổ, Chùa Diệu Quang, Chùa Đông Linh với ngân sách 30.000đ/ngày cho mỗi Chùa (quảng cáo mỗi Thư ngỏ trong 7 ngày).
 5. Tài trợ Quảng cáo trang www.cungduong.vn trên Google và Facebook 210.000đ/ngày trong 31 ngày. Mục đích để nhà Hảo tâm vào chọn Chùa phù hợp trong Danh sách 60 Chùa đang kêu gọi.
 6. Hàng ngày đăng giới thiệu Dự Án lên 120 Diễn đàn.
 7. Xây dựng Nội dung và Quản lý hoạt động Page (Trang) Facebook
 8. Liên kết Marketing với Xưởng tượng Phật Phúc Minh để đăng lên Page (Trang) của Xưởng để phân phối Lời kêu gọi tới 55.460 thành viên.
 9. Kết nối với các nhà Hảo tâm tại Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa để đến xác thực 6 ngôi Chùa
 10. Bên cạnh đó, tổ chức 1 Chiến dịch tìm kiếm Người đi lạc

Kết quả:

 1. Có 17/20 ngôi Chùa (mới làm truyền thông trong quý III năm 2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm liên hệ, đến Chùa và cúng dường.
 2. Dự Án đã giúp Tịnh Thất Bồ Đề tại Khánh Hòa có đủ tượng, nên Tịnh thất đã giới thiệu tiếp 1 Chùa nghèo cùng địa phương.
 3. Dự Án đã xóa bài viết Chùa Sùng Nghiêm (Thanh Hóa) sau khi một số Sư và Phật tử tại Địa phương đã xác thực Lời kêu gọi không chính xác. Cụ thể: Sư trụ trì chưa được bổ nhiệm làm Trụ trì Chùa.
 4. Page (Trang) Facebook và tăng từ 112 lên 2.212 thành viên.
 5. 120 Diễn đàn được đăng Lời kêu gọi cúng dường, có 4,494 phản hồi của nhà Hảo tâm, Phật tử.
 6. Xác thực 6 ngôi Chùa bao gồm: Chùa Đông Linh (Hải Phòng), Chùa Pháp Cổ (Hải Phòng), Chùa Thuyền Quang (Thái Bình), Chùa Hoa Nghiêm (Bà Rịa Vũng Tàu), Chùa Diệu Quang (Hải Dương), Chùa Huệ Giác (Khánh Hòa). Thông tin các Sư trụ trì đăng lên là hoàn toàn chính xác và là căn cứ để Dự Án cúng dường tịnh tài vào việc Truyền thông cho Lời kêu gọi của nhà Chùa.
 7. Chiến dịch tìm kiếm Người đi lạc, sau 6 ngày đã tìm được Người đi lạc. Khi kết thúc Chiến dịch có 88.808 người xem, 3.732 người Thích, 389 người Chia sẻ, 131 Lời bình luận và 3 Cuộc điện thoại báo tin. Toàn bộ chi phí Chiến dịch này được Ban Quản trị Dự Án tặng cho Gia đình.
 8. Xây dựng được Mạng lưới cộng tác viên đến xác thực Chùa trải dài từ Hải Phòng – Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh.
 9. Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong quý III năm 2017 là 49.940.000đ.
  Nguồn tịnh tài này được các Thành viên Ban Quản trị Dự Án Cúng dường.

Cập nhật Kết quả kêu gọi Cúng dường và Tạo tượng từ phía nhà Chùa:

Lời ngỏ:

 • Nếu Bạn biết các ngôi Chùa nào gần nhà, Xin làm ơn chuyển giúp Tờ Hướng dẫn tới Chùa. Chúng tôi sẽ Chuyển Phát nhanh Tờ giới thiệu tới tận nhà các Bạn, để từ đó Bạn lại gửi cho các Sư.
 • Nhà Hảo tâm có thể chọn 1 hoặc nhiều Thư ngỏ và Phát tâm Cúng dường để Quảng bá Thư ngỏ trên Facebook bằng việc tự mua Quảng cáo từ Facebook hoặc nhờ Ban Quản trị Dự Án mua Quảng cáo hộ; Tìm hiểu chi tiết tại đây.

Trân trọng,
TM Ban Quản trị Dự Án kính báo.

Mọi thông tin xin liên hệ: 0986.846.420