Thư kêu gọi sửa tượng thạch cao và trùng tu Chùa Hợp Lễ – tỉnh Bắc Ninh Ngừng kêu gọi

Ngày 02/02/2018 15,130 lượt xem

Con là một Ni trẻ vừa ra trường với tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh, lại có đủ nhân duyên được bà con tại địa phương tin tưởng thỉnh về chăm lo cho chùa cũng như việc hoằng dương chánh pháp. Chúng con và bà con Phật Tử cùng phát đại nguyện xây dựng lại ngôi Tam Bảo, cũng như thay đổi một số tượng đã bị hư hoại để trang nghiêm cảnh Phật và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề. Xong, Bà con nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, nên việc Hộ Pháp cúng dường xây dựng là rất khó khăn, hơn nữa bản thân con , một vị Ni trẻ, phước lực và khả năng có hạn nên để hoàn thành tâm nguyện ấy lại càng khó khăn.

5 người đã kiểm chứng Thích Nữ Chúc Nhật là Trụ Trì Chùa Hợp Lễ và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 1 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 467 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Thích Nữ Chúc Nhật là Trụ Trì Chùa Chùa Hợp Lễ và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

TÂM THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG CHÙA

Kính bạch Chư Tôn Đức!
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử!

Chùa Hợp Lễ, Thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ tuy đã có từ lâu đời xong trải qua biết bao thăng trầm biến động của lịch sử, cũng như phong sương vũ lộ của thời tiết, chùa cũ đã không còn. Được sự quan tâm giúp đỡ của GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, các cấp chính quyền, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể và sự phát tâm công đức về tài lực, vật lực của các gia đình thí chủ, quý Thiện nam tín nữ đã chung tay góp sức xây dựng lại được ngôi Chính Điện. Tuy nhiên, nhà Tổ và khu tăng xá hiện vẫn chưa có nên sự tu tập của Con và Phật tử còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế( đến nay con vẫn còn ở tạm nhà kho) Và hơn thế nữa, hệ thống tượng thờ trong ngôi Tam Bảo cũng còn rất sơ sài.

Chúng con kính nghe rằng:

“Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bốn chúng.
Thiền môn hưng thịnh đều trong cậy vào người thí chủ phát tâm”

Trên tinh thần “Hoằng dương phật pháp” cùng với tâm nguyện “trùng hưng Tam Bảo”, Chúng con và phật tử chùa Hợp Lễ cùng phát đại nguyện xây dựng lại ngôi Tam Bảo, cũng như thay đổi một số tượng đã bị hư hoại để trang nghiêm cảnh Phật và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề.

Dẫu biết rằng để hoàn thành tâm nguyện ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần hội đủ duyên lành và những điều kiện cần thiết về mọi mặt. Mà bản thân chúng con là Những Ni trẻ, phước lực cũng như tâm lực và khả năng có giới hạn. Bà con địa phương thì đa số làm ruộng nên để hoàn thành tâm nguyện ấy lại càng khó khăn.

Vì vậy chúng con kính cẩn trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực chú nguyện của hiện tiền Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn như lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

Cổ Đức đã dạy rằng:

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Vậy, ngôi Tam Bảo có được trang nghiêm, tâm nguyện của chúng con có sớm thành tựu được hay không đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của quý đạo hữu, phật tử xa gần cùng những người con của quê hương làng Quan Họ trên mọi miền đất nước.

“Vì Phật Pháp xương minh
Vì Thiền môn hưng thịnh
Vì phụng sự Tam Bảo
Vì lợi lạc chúng sinh”.

Chúng con tin:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm.
Phước báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”

Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của quý vị, xin thay mặt bổn tự, bổn đạo chùa An Thiên thành tâm tri ân công đức.
Kính chúc Chư tôn Đức và Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm Đinh Dậu
Trụ trì: Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Chúc Nhật

Mọi đóng góp về tịnh tài và tịnh vật xin hoan hỷ gửi về:

Thích Nữ Chúc Nhật thế danh Phan Thị Nga
Chùa Hợp Lễ (chùa Lớn) thôn Lạc Xá, xã Quế Tân. huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
SĐT: …
STK: …– Phan Thị Nga – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Dương

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 1 2 Thạch cao
2 Vườn Lâm Tỳ Ni 1 1.5 Thạch cao

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

467 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web