[Lần 3] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 9/2017

Ngày 01/10/2017 1,511 lượt xem

Kính Thưa: các nhà Hảo Tâm và Quý Đạo Hữu,

Dự Án Cúng Dường Tượng Phật xin báo cáo Hoạt động từ 1/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

Sau 1 tháng hoạt động Dự Án đã triển khai các Công việc sau:

 1. Hỗ trợ đánh máy, đăng Thư ngỏ Kêu gọi Cúng dường và Báo cáo tới Phật tử của 5 Ngôi Chùa.
 2. Chuyển phát nhanh 3 tờ giới thiệu về Dự Án tới các Phật tử tại Kiên Giang để Phật tử chuyển Tờ giới thiệu tới các Chùa ở vùng quê nghèo gần nơi Phật tử sinh sống.
 3. Tài trợ Quảng cáo trên Facebook 2 Lời kêu gọi bao gồm: Chùa Diệu Quang, Chùa Đông Linh với ngân sách 30.000đ/ngày cho mỗi Chùa (quảng cáo mỗi Thư ngỏ trong 7 ngày).
 4. Tài trợ Quảng cáo trang www.cungduong.vn trên Google và Facebook 210.000đ/ngày trong 31 ngày. Mục đích để nhà Hảo tâm vào chọn Chùa phù hợp trong Danh sách 61 Chùa đang kêu gọi.
 5. Hàng ngày đăng giới thiệu Dự Án lên 120 Diễn đàn và phản hồi 1.790 phản hồi của nhà Hảo tâm, Phật tử.
 6. Liên kết Marketing với Xưởng tượng Phật Phúc Minh để đăng lên Page (Trang) của Xưởng để phân phối Lời kêu gọi tới 55.460 thành viên.
 7. Kết nối với các nhà Hảo tâm tại Hải Phòng, Khánh Hòa để đến xác thực 2 ngôi Chùa bao gồm: Chùa Diệu Quang (Hải Dương), Chùa Huệ Giác (Khánh Hòa). Thông tin các Sư trụ trì đăng lên là hoàn toàn chính xác và là căn cứ để Dự Án cúng dường tịnh tài vào việc Truyền thông cho Lời kêu gọi của nhà Chùa.

Kết quả:

 1. Có 1/2 ngôi Chùa (mới làm truyền thông trong tháng 9/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm liên hệ, đến Chùa và cúng dường.
 2. Có 4/4 ngôi Chùa (làm truyền thông trong tháng 8/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm cúng dường.
  Dự Án đã giúp Tịnh Thất Bồ Đề tại Khánh Hòa có đủ tượng, nên Tịnh thất đã giới thiệu tiếp 1 Chùa nghèo cùng địa phương.
 3. Có 2/2 Ngôi Chùa đã được Phật tử đến tìm hiểu và xác thực đúng Sư là trụ trì tại Chùa và có nhu cầu thỉnh tượng như Lời kêu gọi.
 4. Dự Án đã xóa bài viết Chùa Sùng Nghiêm (Thanh Hóa), sau khi một số Sư và Phật tử tại Địa phương đã xác thực Lời kêu gọi không chính xác. Cụ thể: Sư trụ trì chưa được bổ nhiệm làm Trụ trì Chùa.
 5. Xây dựng Nội dung và Quản lý hoạt động Page (Trang) Facebook và tăng từ 2.185 lên 2.212 thành viên.
 6. Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt truy cập trang Web Dự Án và người dùng dành tổng tộng 245 giờ 14 phút 28 giây đọc thông tin trên trang Web.
 7. Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong tháng 9/2017 là 15.150.000đ.
 8. Nguồn tịnh tài này được các Thành viên Ban Quản trị Dự Án Cúng dường.

Báo cáo từ phía nhà Chùa:

 1. [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam
 2. [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 3. [Đợt 2] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật Thích Ca – Chùa Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai

Lời ngỏ:

 • Nếu Bạn biết các ngôi Chùa nào gần nhà, Xin làm ơn chuyển giúp Tờ Hướng dẫn tới Chùa. Chúng tôi sẽ Chuyển Phát nhanh Tờ giới thiệu tới tận nhà các Bạn, để từ đó Bạn lại gửi cho các Sư.
 • Nhà Hảo tâm có thể chọn 1 hoặc nhiều Thư ngỏ và Phát tâm Cúng dường để Quảng bá Thư ngỏ trên Facebook bằng việc tự mua Quảng cáo từ Facebook hoặc nhờ Ban Quản trị Dự Án mua Quảng cáo hộ; Tìm hiểu chi tiết tại đây.

Trân trọng,
TM Ban Quản trị Dự Án kính báo.

Mọi thông tin xin liên hệ: 0986.846.420