Đóng Góp Ấn Tống Tượng Tây Phương Tam Thánh – Chùa Đông Lâm, tỉnh Long An Ngừng kêu gọi

Ngày 09/09/2015 2,307 lượt xem

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác] KÊU GỌI Đóng Góp Ấn Tống Tượng Tam Thánh (Tượng Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) Cúng Dường Chùa Đông Lâm   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! – Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền […]

0 người đã kiểm chứng Sư cô Thích Nữ Tâm Tịnh là Trụ Trì Chùa Đông Lâm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 3 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 190 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Sư cô Thích Nữ Tâm Tịnh là Trụ Trì Chùa Chùa Đông Lâm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

KÊU GỌI

Đóng Góp Ấn Tống Tượng Tam Thánh (Tượng Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát)

Cúng Dường Chùa Đông Lâm

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

– Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền Đức!

– Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!

– Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Trước hết chúng con/chúng tôi xin chân thành cám ơn và thán tán những công đức đóng góp cho việc Tạc tượng Tây Phương Tam Thánh chùa Đông Lâm từ chư Phật tử vừa qua.

Chùa Đông Lâm (Ấp 2A Khu 7, Thị Trấn Cần Đước, Long An) là đạo tràng tu theo Pháp Môn Tịnh Độ (Pháp Môn Niệm Phật), do Ni sư Thích Nữ Tâm Phúc hiện đang trụ trì. Chùa có khóa tu tịnh độ, hai ngày trong mỗi tháng. Ngôi chùa rất đơn sơ và mộc mạc, đã được trùng tu nhỏ (Chánh Điện) vào năm 2010 để có được một phần trang nghiêm cho tứ chúng tu học và lễ bái. Tuy nhiên, vẫn là một ngôi chùa còn thiếu rất nhiều phương tiện.

Do có chút duyên lành với chùa nên chúng con/chúng tôi viết thư này để kêu gọi, từ lòng hoan hỷ đóng góp tịnh tài cùng chung tạc tượng Tam Thánh, để kết duyên sâu rộng với Pháp môn Tịnh độ, làm tư lương trang nghiêm cho sự tu học, sau là kết duyên lành này cùng quý ni sư và Phật tử chùa Đông Lâm nói riêng. Công đức của việc In tạc Kinh, Tượng Phật thật rất lớn không thể nghĩ bàn, xin lược kể ra đây 10 công đức của việc in tạc tượng Phật:

1/. Các thứ tội lỗi đã tạo trước đây hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ

2/. Thường được cát thần (thiện thần) ủng hộ, hết thảy tai nạn ôn dịch, nước, lửa, giặc cướp, đao binh, lao ngục đều chẳng bị hứng chịu

3/. Oán đối đời trước đều được lợi ích nơi pháp, được giải thoát, vĩnh viễn tránh khỏi nỗi khổ tầm thù báo phục

4/. Dạ-xoa, ác quỷ chẳng thể xâm phạm. Rắn độc, cọp đói chẳng làm hại được

5/. Tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành, thuận lợi

6/. Chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu

7/. Lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến hâm mộ, cung kính lễ bái

8/. Ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam

9/. Vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng

10/. Có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật nghe pháp, mãi cho đến khi Tam Huệ rộng mở, tự chứng Lục Thông, mau được thành Phật.

Do Công Đức của việc In tạc Tượng thù thắng như vậy, cho nên Đại Sư Hoằng Nhất là một trong những bậc long tượng trong Phật Pháp thời cận đại gần đây đã dạy nên phát tâm in Kinh, Tạc Tượng Phật vào những dịp như sau:

1) Chúc thọ

2) Ăn mừng

3) Tránh tai nạn

4) Cầu nguyện

5) Sám hối

6) Siêu độ cứu bạt

Lại trong Đại Tạng có ghi chép, cách nay thật lâu xa vào thời của đức Phật Ca Diếp, ở thời Mạt Pháp có một người nữ nhân trong thấy tượng Phật bị hư hoại trong một ngôi cổ tháp. Sanh tâm buồn bã rồi cô đi kêu gọi từ mọi người để cùng đắp lại tượng đức Phật và sửa lại ngôi cổ tháp. Trong số đó, lại có 32 người nữ cũng phát tâm chia nhau kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức tô đắp và sửa lại ngôi cổ tháp. Sau khi hoàn tất, và khi trả báo thân ở đời hiện tại. Tất cả những người phát tâm tô sửa lại đều được sanh lên cung Trời Đao Lợi, vị đầu đàn sơ phát tâm lúc bấy giờ được phước báo làm Thiên chủ Đế Thích và 32 người phụ trợ giúp trong công việc đắp lại tượng và tu sửa tháp kia được phước báo làm vua trời nước nhỏ, bao quanh cung trời Đao Lợi, ngôi của Đế Thích ở giữa và 32 vị kia là ở 4 hướng bao quanh Đế Thích cho nên gọi là tầng trời thứ 33 vậy.

Để có đủ nhân duyên tạc kim thân Tam Thánh cúng dường cho chùa Đông Lâm được thành tựu viên mãn. Chúng con/chúng tôi rất kính mong sự phát tâm cúng dường tịnh tài của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Phật tử, chư Thiện hữu tri thức. Số tịnh tài cần để thỉnh tôn tượng Tam Thánh tương đối khá lớn, nhưng nếu chúng ta hoan hỷ cùng tạo phước duyên này, người một ít trong sự hoan hỷ, với lòng hoan hỷ và vị tha, chư Phật, Bồ tát sẽ gia hộ cho Phật sự này được thành tựu.

Phát tâm hộ trì Phật Pháp làm những việc lành, gieo trồng công đức, phước báo và trí tuệ cho mình và mọi người. Đó là việc làm vô cùng thiêng liêng và quý báu, tạo phương tiện, môi trường và thiện duyên cho tứ chúng tu học đời này và đời sau qua nhiều thế hệ.

Rất kính mong sự cúng dường, ủng hộ và tạo thiện duyên từ chư quý vị.

Chúng con/chúng tôi thành tâm tri ân và nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ đến chư Tôn thiền Đức Tăng Ni, Phật tử, chư vị thiện hữu tri thức. Thân tâm an lạc, Phước Huệ trang nghiêm.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát

Quý vị phát tâm đóng góp, xin vui lòng liên lạc:

Chùa Đông Lâm
Sư cô Thích Nữ Tâm Tịnh
Khu 4, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Điện thoại: …

Phật tử ở xa xin hoan hỷ chuyển khoản như sau:
Chủ tài khoản: Nguyễn Khánh Hỷ
Số tài khoản: …
Ngân hàng: Vietinbank

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Tây Phương Tam Thánh đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng 3 1.1 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

190 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web