Kêu gọi Cúng Dường Tượng Phật – Tịnh Thất Phước Thành, TP. Hồ Chí Minh Ngừng kêu gọi Chưa kiểm Chứng

Ngày 18/12/2014 1,910 lượt xem

Sư Cô Trụ Trì mong muốn kêu gọi sự trợ duyên của tất cả các thành viên, các thiện tri thức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cho Sư Cô được thỉnh : 1 Tượng Mục Kiên Liên cỡ trung, 10 Tượng Quan Thế Âm 4 Tấc

0 người đã kiểm chứng là Trụ Trì Tịnh Thất Phước Thành và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 0 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 33 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định là Trụ Trì Chùa Tịnh Thất Phước Thành và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT

Tịnh Thất Phước Thành – Phạm Văn Cội – Củ Chi – Hồ Chí Minh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng – Ni.

Kính thưa: Quý đạo hữu thiện nam tín nữ phật tử gần xa, quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước!

“Xây chùa, đúc tượng, in kinh
Ba công đức ấy, tín tâm nên làm”

Hai câu thơ trên thật ngắn gọn chỉ vẻn vẹn 14 từ nhưng hiểu được sự thậm thâm vi diệu công đức trong đó thì không phải một đời một kiếp có thể nói hết được.

Cúng Dường Tượng Phật là việc làm có ý nghĩa cao quý tạo phương tiện cho nhiều đời nhiều kiếp Phật tử tu tập, chiêm ngưỡng bái lạy. Chính vì thế người con Phật cần nên báo ơn Phật bằng cách cúng dường hộ trì tam bảo, năng làm các việc lành, khuyến phát người khác làm các việc lành giống mình.Kính Thưa Quý Vị !

Xuất phát từ tấm lòng báo ân để Phật pháp mãi trường tồn, Nhóm Từ Thiện Ấn Tống Kinh Sách , Phóng Sinh cứu vật thường xuyên tổ chức các hoạt động Cúng Dường Tượng Phật để hộ trì Tam Bảo.

Chương Trình Cúng Dường Tượng Phật kỳ này được diễn ra tại Tịnh Thất Phước Thành ngụ tại xã Phạm Văn Cội – Củ Chi – Hồ Chí Minh.

Sư Cô Trụ Trì mong muốn thông qua ban liên lạc của nhóm kêu gọi sự trợ duyên của tất cả các thành viên, các thiện tri thức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cho Sư Cô được thỉnh :

– 1 Tượng Mục Kiên Liên cỡ trung
– 10 Tượng Quan Thế Âm 4 Tấc

Lồng ghép trong sự kiện này BTC cũng kêu gọi sự trợ duyên cho chùa Hải Nạp tại Yên Hòa – Yên Mô – Ninh Bình thỉnh 1 tượng Địa Tạng. Đạo Tràng Huyện Yên Khánh – Ninh Bình thỉnh 30 xâu chuỗi tràng hạt loại 108 hạt và 1 tượng Quan Âm Bồ Tát.

BTC ước tính :

  • Tượng Mục Kiền Liên cỡ trung là 1.300.000đ
  • Tượng Quan Âm Bồ Tát ( 4 tấc) là 230.000đ/1 Tượng = > 11 tượng là 2.530.000đ
  • Tượng Địa Tạng : 1.200.000đ

Ban Tổ Chức kêu gọi sự phát tâm tùy hỉ của các thành viên cùng trợ duyên giúp Sư Cô cũng như Đạo Tràng Yên Khánh và Chùa Hải Nạp.

Mọi sự phát tâm xin liên hệ đại diện ban tổ chức : … gặp Chúc Quốc hoặc nếu Phật tử hay Mạnh Thường Quân ở gần các khu vực trên có thể tới trực tiếp để cúng dường.

Xin hoan hỉ cùng trợ duyên share, like .. để mọi người cùng biết !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cúi xin mười phương Phật Tổ, tám bộ Trời Rồng, hồn thiêng sông núi anh linh chứng giám, phù hộ độ trì cho Qúy vị và gia đình sức khỏe, tươi đẹp, trí tuệ, hạnh phúc và thành đạt, vạn sự cát tường như ý!

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Bồ Tát Địa tạng Vương đứng trên Tòa sen 1 1 Nhựa Composite
2 Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen 11 0.4 Nhựa Composite
3 Bồ Tát Mục Kiều Liên đứng trên Tòa sen 1 1 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

33 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web