Thông bạch cúng dàng Hệ thống tượng Phật nhà Tam Bảo – Chùa Khai Nguyên, TP. Hà Nội Ngừng kêu gọi

Ngày 14/05/2014 2,520 lượt xem

Hiện nay nhà chùa tiếp tục thông bạch, kêu gọi phát tâm hỷ cúng những tôn tượng còn thiếu (chưa có người cúng dàng) đó là: 1 Tòa Cửu Long cao 2,5m: 185.000.000 VN đồng; 1 tôn tượng Hộ Pháp cao 4,5m: 65.000.000 VN đồng; 1080 tôn tượng Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn cao 50cm, mỗi pho 2.000.000 VN đồng.

0 người đã kiểm chứng Đại Đức Thích Đạo Thịnh là Trụ Trì Chùa Khai Nguyên và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 0 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 270 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Đại Đức Thích Đạo Thịnh là Trụ Trì Chùa Chùa Khai Nguyên và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

THÔNG BẠCH

KÊU GỌI CÚNG DÀNG TẠO TƯỢNG NHÀ TAM BẢO

CHÙA KHAI NGUYÊN

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni !
Kính thưa: Các quý vị Phật tử thập phương!

Chùa Khai Nguyên – Xã Sơn Đông – Thị Xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội xin thông bạch tới Chư tôn đức Tăng Ni, Quý cư sĩ Phật tử, các Doanh Nghiệp, Cá Nhân, Tổ Chức, Dòng Họ, nhà Hảo Tâm… địa phương và Thập phương.

Với lối kiến trúc độc đáo “Cổ Kim Kết Hợp”, Chùa Khai Nguyên được thiết trí, thờ phụng theo tông phái Phật giáo “Tịnh Độ Tông” đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thiết kế: Ở giữa chính điện, trên cao là ba tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cao 9,5m. Phía trước tôn tương Tây Phương Tam Thánh là Tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni cao 4,5m. Hai bên tả hữu tôn tượng Đức Thế Tôn là hai tôn tượng Thánh Tăng A Nan và Ca Diếp.

Phía trước ban thờ là Tòa Cửu Long, Lư Hương và đồ thờ tự.

Đặc sắc, ấn tượng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam là xung quanh phía trong Chính Điện được thiết trí và an vị 1080 (một nghìn không trăm tám mươi) tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn cao 50cm.

Hai bên tả hữu của Chùa, từ cửa vào là hai tôn tượng đức Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tướng hiện tọa trang nghiêm để hộ trì Phật pháp.

Hiện nay nhà chùa đã nhận được sự hỷ tâm công đức của Chư tôn đức Tăng Ni, Quý cư sĩ Phật tử, nhân dân địa phương và thập phương… 3 pho tượng Tây Phương Tam Thánh, Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tôn tượng A Nan, Ca Diếp và một tôn tượng Hộ Pháp.

Hiện nay nhà chùa tiếp tục thông bạch, kêu gọi phát tâm hỷ cúng những tôn tượng còn thiếu (chưa có người cúng dàng) đó là:

  1. 1 Tòa Cửu Long cao 2,5m: 185.000.000 VN đồng;
  2. 1 tôn tượng Hộ Pháp cao 4,5m: 65.000.000 VN đồng;
  3. 1080 tôn tượng Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn cao 50cm, mỗi pho 2.000.000 VN đồng.
  4. Phía ngoài cổng vào là 24 tôn tượng đức Phật A Mi Đà Tiếp Dẫn được an trí từ nhà vãng sinh tới Tháp Báo Ân, mỗi tôn tượng cao 4,2m: Mỗi pho 45.000.000 VN đồng.
  5. Hai bên cổng chính của Chùa là hai tôn tượng đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật cao 3,7m mỗi pho 40.000.000 VN đồng,

Hiện vẫn chưa có người hỷ cúng. Các quý vị Phật tử, Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp, Gia đình, Dòng họ nào muốn phát tâm cúng dàng xin liên hệ trực tiếp tới Thầy Trụ Trì hoặc chư tôn đức Tăng Ni trong chùa.

Tịnh tài của quý vị Phật tử, Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp, Gia đình, Dòng họ nào muốn phát tâm cúng dàng xin gửi về cho nhà chùa qua tài khoản của Thầy Trụ Trì:

ĐT: … ( Sư Ông Giác Tâm )
Tài khoản thầy trụ trì: Bùi Văn Kiều
Ngân Hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây
Số tài khoản: …

Hoặc chuyển qua Paypal từ nước ngoài về Việt Nam

Thay mặt nhà chùa xin gửi lời thông bạch
Trụ Trì Chùa Khai Nguyên

Đại Đức Thích Đạo

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Phật Thích Ca Cửu Long (Tòa Cửu Long) 1 2.5 Gỗ
2 Bộ Hộ Pháp lối miền Bắc (Ông Thiện – Ông Ác đứng) 1 4.5 Nhựa Composite
3 Đức Phật đứng trên Tòa sen 1,080 0.5 Gỗ
4 Đức Phật đứng trên Tòa sen 42 4.2 Đá
5 Bồ Tát Di Lặc tọa Tòa sen 2 3.7 Đá

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

270 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web