Hùn phước Cúng dường Tượng Phật 3 – Chùa Bụt Mọc, Thậm Phường, Thiền Tịnh, tỉnh Ninh Bình Ngừng kêu gọi

Ngày 19/05/2015 2,310 lượt xem

Thầy trụ Trì chùa Thiền Tịnh cho biết bộ tượng trên trước kia có một người ngỏ ý muốn cúng dường trọn bộ và nói Thầy đi đặt, Thầy đã tới chỗ đặt tượng làm bằng xi măng với giá là 11tr, người phát tâm đồng ý tuy nhiên một thời gian sau người đó gặp Thầy và từ chối cúng dường.

0 người đã kiểm chứng là Trụ Trì Chùa Bụt Mọc và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

 • 3 Người sẽ khảo sát thực tế
 • 2 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
 • 8 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định là Trụ Trì Chùa Chùa Bụt Mọc và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT

3 CHÙA : BỤT MỌC, THẬM PHƯỜNG, THIỀN TỊNH

Quy kính Ngưỡng bái bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng
Qúy Thượng tọa,Chư Đại đức Tăng Ni.
Kính thưa các nhà Hảo Tâm, Quý Phật tử trong và ngoài nước !

Di Lặc! Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ… Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó nay ta sẽ nói:

“Di Lặc! Những người như vậy ở trong sanh tử, tuy còn trôi lặn, trọn chẳng sanh tại gia đình nghèo cùng, cũng chẳng sanh nhà giòng dõi thấp hèn, cô đơn hẻo lánh ở ven cõi nước, lại cũng chẳng sanh vào nhà tà kiến, con buôn con bán, nhà làm hàng thịt, cho đến chẳng sanh vào giòng hèn hạ, kỹ nữ bất tịnh, hoặc nhà ngoại đạo khổ hạnh tà kiến, trừ khi vì sức thệ nguyện Từ Bi, ngoài ra chẳng sanh vào những nhà ấy.”

“Người này thường sanh vào nhà thuộc giòng tộc vua Thánh Chuyển Luân có thế lực lớn, hoặc sanh giòng Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu sang không tạo tội nặng. Sanh ở nơi nào cũng thường gặp Phật vâng thờ cúng dường, hoặc được làm vua thọ trì chánh pháp, đem pháp giáo hóa không trái đạo, hoặc làm vua Thánh Chuyển Luân oai hùng. Sanh ra nơi nào cũng là đàn ông, không chịu thân nữ. Lại chẳng chịu thân Huỳnh môn hai hình là thứ hèn hạ, thân được thọ sanh không bị xấu xí. Mắt chẳng mù chột, tai chẳng điếc lác, mũi chẳng cong gãy, miệng chẳng méo lệch, môi chẳng trề xuống cũng chẳng túm rút, răng chẳng thưa thiếu, chẳng đen, chẳng vàng, lưỡi chẳng ngắn thụt, cổ chẳng bướu nhọt, thân chẳng lưng gù, da chẳng loang lổ, tay chẳng cụt ngủn, chân chẳng lệch què, chẳng quá ốm o, chẳng quá béo mập, cũng chẳng quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đều không có các tướng chẳng đáng ưa…”

Trên đây là một ít điều trích dẫn về phước báo dòng dõi thân tướng của người tạo tượng Phật. Ngoài những phước báo trên, còn có những quả báo khác là: trừ diệt các thứ nghiệp chướng như: Năm tội đại nghịch, mười nghiệp chẳng lành, bốn tội phạm nặng v.v…

Thế gian từ ngàn xưa tới nay đã lưu truyền câu :

” Xây Chùa Đúc Tượng In Kinh.
Ba Công Đức Ấy Tín Tâm Nên Làm “

Đủ cho thấy từ xưa đến nay Ông , Bà, Cha, Mẹ ta đều đã được nghiệm chứng, chứng thực điều đó ! Nên đã đúc kết nên 2 câu răn dạy cho con cháu mai sau.

Với tâm nguyện Hoằng Pháp Lợi Sinh , nhóm Từ Thiện , Ấn Tống Kinh Sách, Cúng Dường Tượng Phật, Phóng sinh thường xuyên tổ chức các sự kiện kêu gọi mọi người cùng gieo trồng phước duyên hùn hạp tài vật Cúng Dường Tượng Phật cho các chùa nghèo ở các vùng quê.

Chương trình cúng dường Tượng Phật kỳ này sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm là : Chùa Bụt Mọc, Chùa Thậm Phường, Chùa Thiền Tịnh.

 1. Chùa Bụt Mọc tại thôn Vân Mộng, Yên Phong, Yên Mô , Ninh Bình xin thỉnh bộ tượng Phật Tam Thế cao khoảng 1.2m. (Tổng giá : 5tr100)
 2. Chùa Thậm Phường tại thôn Thậm Phường, xã Yên Thành, Yên Mô , Ninh Bình xin thỉnh bộ Tây Phương Tam Thánh cao khoảng 1.2m ( Tổng giá là : 4tr500k)
 3. Chùa Thiền Tịnh tại xã IaYok, huyện IaGrai , Gia Lai xin thỉnh :
 • 30 Kệ để Kinh
 • Lương Hoàng Sám (50 quyển)
 • Pháp Hoa (50 quyển)
 • Nhật Tụng (50 quyển)
 • Mục Liên Sám Pháp (50 quyển)
 • Địa Tạng (50 quyển)
 • Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát + Tượng Hộ Pháp + Tượng Tiêu Diện cao 1.2m

Trao đổi với BTC , Thầy trụ Trì chùa Thiền Tịnh cho biết bộ tượng trên trước kia có một người ngỏ ý muốn cúng dường trọn bộ và nói Thầy đi đặt, Thầy đã tới chỗ đặt tượng làm bằng xi măng với giá là 11tr, người phát tâm đồng ý tuy nhiên một thời gian sau người đó gặp Thầy và từ chối cúng dường. Dịp Lễ Phật Đản sắp tới , có rất nhiều khoản phải chi phí khiến cho Thầy không xoay sở được, bên làm tượng thì thường xuyên gọi điện giục giao tiền để lấy tượng nên Thầy đã gặp BTC mong mỏi kêu gọi tha thiết các Phật tử xa gần cùng Phát tâm hùn phước trợ giúp cho Thầy thỉnh bộ tượng đã trót đặt.

Vậy Ban Tổ Chúc kêu gọi sự phát tâm tùy hỉ tùy duyên của các mạnh thường quân, các thành viên, quý Phật tử trong và ngoài nước cùng tham gia với Nhóm trong sự kiện CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT kỳ này.

Mọi sự phát tâm xin liên hệ đại diện ban tổ chức : … gặp Chúc Quốc

Số Tài Khoản : …

Ngân Hàng : VietCombank CN BÌNH DƯƠNG.

Tên chủ khoản : Huỳnh Quốc Thắng

Xin hoan hỉ cùng trợ duyên share, like .. để mọi người cùng biết !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cúi xin mười phương Phật Tổ, tám bộ Trời Rồng, hồn thiêng sông núi anh linh chứng giám, phù hộ độ trì cho Qúy vị và gia đình sức khỏe, tươi đẹp, trí tuệ, hạnh phúc và thành đạt, vạn sự cát tường như ý!

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Tung Tam Thế Phật tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng 3 1.2 Nhựa Composite
2 Tây Phương Tam Thánh đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng 3 1.2 Nhựa Composite
3 Bồ Tát Quán thế âm đứng trên tòa sen 1 1.2 Xi măng
4 Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ) 2 1.2 Xi măng

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

8 Ý kiến đóng góp

 • Smulley Ngày 29/05/2023

  thanks to our guest bloggers Shravanti Surest from Iowa State University viagra liquid

 • excandy Ngày 09/03/2023

  Any pregnancy in women taking the medication OR partners of men who take the medication should be reported to your oncology team right away order cialis

 • vonorance Ngày 07/03/2023

  Many women take the POP while lactating and efficacy is very high in this situation buy cialis pro Гў I am very free, very comfortable

 • ArrogsSot Ngày 03/03/2023

  buy real cialis online If the patient wants to stay on it I have no problem with that

 • BogePoite Ngày 06/02/2023

  The division of up to 25, 000 soldiers is well trained and equipped, and is responsible for security around the capital buy finasteride in singapore Right kidney R has perirenal haziness and fatty stranding arrow; thickened right lateral conal fascia with minimal surrounding haziness; tiny renal concretions, spenunculus, and plate atelectasis in the postero basal segment of right lower lobe; mild degenerative changes visualized in spine

 • audissura Ngày 03/02/2023

  Sakai Y, Ishihara T, Tsuyuguchi T, Tawada K, Saito M, Kurosawa J, Tamura R, Togo S, Mikata R, Tada M, Yokosuka O pills that look like viagra

 • dizillelm Ngày 15/12/2022

  You shouldn t get an HSG if you re pregnant or if you have a pelvic infection stromectol over the counter nz

 • GedBroorn Ngày 14/12/2022

  Pregnant women who take Januvia will be asked by their healthcare provider to join the Merck Pregnancy Registry that monitors pregnancy outcomes nolvadex where to buy If you are still bound to get outside for any reason, respect the ice

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web