Kêu gọi phát tâm cúng dường hệ thống tượng Phật gỗ – Chùa Kim Độ, tỉnh Hải Dương Ngừng kêu gọi Chưa kiểm Chứng

Ngày 13/01/2018 3,266 lượt xem

Trải qua biết bao thăng trầm biến động của lịch sử, cũng như phong sương vũ lộ của thời tiết, chùa Kim Độ đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nhà Tổ và Nhà Tăng hiện vẫn chưa có nên sự tu tập của chư Tăng và Phật tử còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Và hơn thế nữa, hệ thống tượng thờ trong ngôi Tam Bảo cũng còn rất sơ sài.

0 người đã kiểm chứng Đại Đức Thích Thanh Tuệ là Trụ Trì Chùa Kim Độ và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

 • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
 • 0 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
 • 11 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Đại Đức Thích Thanh Tuệ là Trụ Trì Chùa Chùa Kim Độ và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

THƯ NGỎ

(Về việc phát tâm công đức xây dựng ngôi Tổ Đường và Củng cố thêm hệ thống tượng thờ
Chùa Kim Độ – Thôn Nhân Nghĩa – xã Nam Đồng – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương)

**********

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

– Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!
– Kính thưa quý Thiện nam, tín nữ Phật tử nhân dân xa gần!
– Kính thưa quý Mạnh Thường Quân, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm!

Bậc Cổ đức có dạy rằng:

“Làm chùa, tô tượng, đúc chuông
Trong ba việc ấy thập phương nên làm”

Hay:

“Xưa Trưởng giả bỏ vàng mua đất
Vì Tăng Ni xây cất Đạo tràng
Kỳ Viên Tịnh Xá mở mang
Kinh thành Xá Vệ huy hoàng Pháp đăng
Nay Phật tử ân cần tiếp bước
Vì Tăng Ni tạo phúc Đạo tràng
Hằng mai ngày một khang trang
Nguyện cầu Tam Bảo luôn ban phúc lành”

Thật vậy!
Nơi nào có Đạo tràng, nơi đó có chúng sinh giác ngộ.
Nơi nào có bóng y vàng thì quốc độ sẽ được an khang.
Chính vì thế nên có câu:

“Mái chùa che trở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Kính thưa chư quý vị!

Chùa là nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc dân tộc. Chính vì vậy mà mái chùa xuất hiện giữa dòng nhân thế.

Chùa Kim Độ Thôn Nhân Nghĩa xã Nam Đồng Thành Phố Hải Dương đã có từ lâu đời, trải qua biết bao thăng trầm biến động của lịch sử, cũng như phong sương vũ lộ của thời tiết, chùa Kim Độ đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm giúp đỡ của GHPG Việt Nam tỉnh Hải Dương, các cấp chính quyền, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể và sự phát tâm công đức về tài lực, vật lực của các gia đình thí chủ, quý Thiện nam tín nữ đã chung tay góp sức xây dựng lại được ngôi Chính Điện. Tuy nhiên, nhà Tổ và Nhà Tăng hiện vẫn chưa có nên sự tu tập của chư Tăng và Phật tử còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Và hơn thế nữa, hệ thống tượng thờ trong ngôi Tam Bảo cũng còn rất sơ sài.

Với mong muốn dựng lên một thắng cảnh tâm linh trên quê hương Nhân Nghĩa và niềm khát ngưỡng có một ngôi Tổ Đường trang nghiêm thanh tịnh để chư Tăng Phật tử yên tâm tu tập, phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, bày tỏ lòng kính tin đối với ngôi Tam Bảo cũng như gieo trồng phúc lành với mười phương chư Phật, chùa Kim Độ dự kiến xây dựng nhà thờ Tổ với Diện tích trên 500m2. Đây là công trình Thế kỷ, là việc làm vô cùng lớn lao mang ý nghĩa “tác nhất thời, lưu vạn đại” nên đòi hỏi rất nhiều tâm lực, tài lực, vật lực cũng như trí lực và sự chung tay góp sức, đóng bè tập phúc của tất cả mọi người thì mới mong thành tựu.

Nhà Phật có dạy rằng:

“Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Cúng dàng Tam Bảo phúc còn mai sau.”

Hay là :

“ Nhất nhân tác phúc thiên nhân hưởng
Độc thụ khai hoa vạn thụ hương”

Để Phật sự trên được hanh thông, nhà chùa tha thiết kêu gọi quý thiện nam, tín nữ, Phật tử xa gần, những quý vị có tấm lòng vàng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng các bạn chuyên làm Phật sự… hãy tùy hỷ việc phúc này, tùy duyên phát tâm công đức bằng tịnh tài, tịnh vật, người có của, người có công, cùng nhau đóng bè tập phúc góp phần cúng dàng, xây dựng ngôi Tổ Đường nơi đây để bà con, Phật tử, nhân dân địa phương có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh.

Công đức thù thắng này:

“Cây có vô tri chép ghi chẳng sót
Lòng người hữu cảm nhắc mãi nào quên.”

Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chư quý vị!

Với tinh thần “Hoằng Dương Phật Pháp” xin thay mặt cho toàn thể nhân dân địa phương thành tâm phát nguyện: “Nguyện cho ngôi Tổ Đường sớm được thành tựu để phục vụ Đạo Pháp và Dân tộc, khiến cho chúng sinh được nương nhờ hồng ân Tam Bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, thấm nhuần Chính pháp”. Thiết nghĩ, việc xây dựng ngôi Tổ Đường là điều cần thiết và cấp bách. Ngưỡng nguyện trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hộ pháp Thiện thần, Thập Bát Long Thần Hộ Giáo Già Lam Chân Tể chứng minh gia hộ cho công cuộc xây dựng được thành tựu viên mãn.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ chư quý vị thân tâm thường lạc, gia quyến vạn sự cát tường. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới thanh bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!
TRỤ TRÌ CHÙA KIM ĐỘ
ĐẠI ĐỨC : THÍCH THANH TUỆ
KÍNH CÁO BẠCH

Mọi sự tùy hỷ phát tâm công đức xây dựng ngôi Tổ Đường, xin gửi về Thầy Trụ Trì : Đại Đức Thích Thanh Tuệ – Chùa Kim Độ thôn Nhân Nghĩa xã Nam Đồng thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương.
Số điện thoại: …

Số tài khoản: …
Tên chủ Tài khoản: Thích Thanh Tuệ
Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Hải Dương

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Tung Tam Thế Phật tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng 3 1.55 Gỗ
2 Phật Thích Ca Cửu Long (Tòa Cửu Long) 1 1.35 Gỗ
3 Bồ tát Địa tạng Vương cưỡi con Thính đế 1 1.6 Gỗ
4 Bộ Hộ Pháp lối miền Bắc( Ông Thiện – Ông Ác cưỡi con Sấu) 2 2.95 Gỗ
5 Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm tọa Tòa sen, 42 thủ ấn 1 1.75 Gỗ
6 Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng trên sóng nước 1 2 Gỗ
7 Tổ Trần Nhân Tông tọa trên Đế Bát giác 1 1.75 Gỗ
8 Phật Mẫu Chuẩn Đề tọa Tòa sen, 18 thủ ấn 1 4 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

11 Ý kiến đóng góp

 • Smulley Ngày 30/05/2023

  on scopolamine induced memory impairment in mice A behavioral, biochemical and cerebral blood flow study does alcohol kill viagra PMID 17042835 Ineligible study design PubMed 17042835

 • ArrogsSot Ngày 07/03/2023

  2 1 2 years is pretty long for something to be floating around in my body buying cialis online safe

 • excandy Ngày 07/03/2023

  They flourished in the late nineteenth and early twentieth centuries, and between 1826 and 1939 had a string of medical schools that taught sophisticated methods of botanical prescribing, the mainstay of therapeutics of that era brand name cialis online In other words, the three medicinal pills that Zhao Ling refined have all reached the how does hibiscus tea lower blood pressure level of unparalleled high blood pressure left arm tingling quality

 • vonorance Ngày 27/02/2023

  buy cialis generic To understand why the CAKE mechanism failed to prevent cross talk in this experiment, we decided to investigate this further

 • poirway Ngày 17/02/2023

  What of all the other Americans who are the beneficiaries of the veteransГў gallantry and who have every right to expect far better of their government doxycycline for mrsa

 • BogePoite Ngày 03/02/2023

  clomid for women PI3K Оі signaling functions through C EBPОІ as a key inhibitor of phagocytosis by tumor associated macrophages TAMs

 • liaislomi Ngày 02/02/2023

  Results from real time RT PCR showed that addition of either GW9662 or BADGE did not abrogate the suppressive effect of troglitazone on hTERT gene expression Figure 3A doxycycline warnings COX 1 is expressed constitutively in many different tissues, whereas COX 2 is conditionally induced, such as in inflammation, suggesting that selective COX 2 inhibition might prove more successful in cancer prevention than non selective COX inhibitors

 • audissura Ngày 29/01/2023

  how to get nolvadex reddit Smits MG, Nagtegaal EE, van der Heijden J, et al

 • insably Ngày 24/01/2023

  Restrictions should be sufficient to ensure that the student athlete s condition no longer presents a health danger to himself herself or his her teammates priligy dapoxetine buy

 • Phạm Đức mạnh Ngày 24/03/2019

  Cty con chuyên sx đồ đá trong chùa con xin ủng hộ thầy

 • Phạm Đức mạnh Ngày 22/02/2018

  Thấy cho con xi hỏi . Nhà chùa có cần tượng đá ko ạ

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web