Tâm thư kêu gọi Công Đức tượng Phật đản sanh 1.2m – Chùa Cường Thịnh, Yên Bái Ngừng kêu gọi

Ngày 13/05/2018 7,487 lượt xem

Nhà Phật có dạy rằng:
“Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Cúng dàng Tam Bảo phúc còn mai sau.”
Hay là:
“Làm chùa, tô tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm.”

0 người đã kiểm chứng Đại Đức Thích Minh Nghiêm là Trụ Trì Chùa Cường Thịnh và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 2 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 0 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 147 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Đại Đức Thích Minh Nghiêm là Trụ Trì Chùa Chùa Cường Thịnh và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA CƯỜNG THỊNH

TÂM THƯ PHỔ KHUYẾN XIN CÔNG ĐỨC

  • Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa: Quý vị thiện nam, tín nữ Phật tử cùng các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước!
Từ bao đời nay, Chùa là nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc dân tộc. Chính vì vậy mà mái chùa xuất hiện giữa dòng nhân thế.

  • Chùa Cường Thịnh Đã Có Từ Nhiều Đời . Nhưng Do Nhiều Biến Cố Lịch Sử . Mưa Bom Bão Đạn .Chùa đã Bị Phá Hủy., chỉ còn lại chứng tích của một ngôi chùa cổ. . Đến nay Được Sự Quan Tâm của Đảng Nhà Nước . VÀ Ban GHPG Tỉnh Yên Bái .được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, ngôi chùa đã khởi công xây dựng lại ngôi Chính Điện. Nhưng do điều kiện kinh tế của một vùng quê nghèo khó, thiếu thốn, còn rất nhiều hạng mục cần được xây dựng, tôn tạo.Và hơn thế nữa, hệ thống tượng thờ trong ngôi Tam Bảo cũng chưa có !
  • Với mong muốn dựng lên một thắng cảnh tâm linh trên quê hương và niềm khát ngưỡng có một ngôi Bảo Điện trang nghiêm thanh tịnh để Tăng Ni Phật tử yên tâm tu tập, phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử, bày tỏ lòng kính tin đối với ngôi Tam Bảo cũng như gieo trồng phúc lành với mười phương chư Phật…
  • Nhân đây, chúng tôi Chúng con.tha thiết kêu gọi quý thiện nam, tín nữ, Phật tử xa gần, những quý vị có tấm lòng vàng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng các bạn chuyên làm Phật sự… hãy tùy hỷ việc phúc này, tùy duyên phát tâm công đức bằng tịnh tài, tịnh vật, người có của, người có công, cùng nhau đóng bè tập phúc góp phần cúng dàng, để xây dựng chùa cảnh và củng cố lại hệ thống tượng thờ nơi đây để bà con, Phật tử, nhân dân địa phương có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hRất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chư quý vị!

_Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ chư quý vị thân tâm thường lạc, gia quyến vạn sự cát tường. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới thanh bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!

Mọi sự phát tâm xin gửi về:

Đại Đức . Thích Minh Nghiêm

Chùa Cường Thịnh,  Thôn 2 Xã Cường Thịnh. Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: …

Zalo: …

Số tài khoản:

Nguyễn kim Thư,  Số tại khoản: …Ngân hàng vietcombank chi nhánh Thái nguyên

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Phật Thích Ca Đản sanh đứng trên Tòa sen 1 1.3 Đồng
2 Đức Phật nhập Niết bàn 1 2.8 Gỗ
3 Đức Phật tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng 1 1.8 Gỗ
4 Đức Phật đứng trên Tòa sen 1 1.8 Gỗ
5 Đức Phật tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng 1 1.8 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

147 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web