Lời Kêu Gọi Chung Góp Một Bàn Tay Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh – Chùa Đông Lâm, tỉnh Long An Ngừng kêu gọi

Ngày 16/10/2015 2,524 lượt xem

Do vì có được chút phước duyên được tham dự khóa tu học ở đạo tràng, tự bản thân nhận thấy, chùa nên có một Tây Phương Tam Thánh để tứ chúng tu học, lễ bái bổn tôn theo Pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật cầu vãng sanh. Vì vậy chúng con/chúng tôi đã kêu gọi từ lòng hoan hỷ từ chư tôn thiền đức, chư Phật tử, thiện hữu tri thức cùng chung hoan hỷ cùng chung góp một bàn tay để có được số tịnh tài để hoàn thành việc tạc Tây Phương Tam Thánh, giúp cho đạo tràng chùa Đông Lâm được trang nghiêm.

1 người đã kiểm chứng Ni sư Thích Nữ Tâm Phúc là Trụ Trì Chùa Đông Lâm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 10 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 355 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Ni sư Thích Nữ Tâm Phúc là Trụ Trì Chùa Chùa Đông Lâm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

V/v Lời Kêu Gọi Chung Góp Một Bàn Tay Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền Đức!
Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!
Trước hết chúng con/chúng tôi xin chân thành cám ơn và tán thán những công đức đóng góp cho việc Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh chùa Đông Lâm từ chư Phật tử vừa qua.

Chùa Đông Lâm (Khu 4, Thị Trấn Cần Đước, Tỉnh Long An) là đạo tràng tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông, do Ni sư Thích Nữ Tâm Phúc hiện đang trụ trì. Chùa có khóa tu tịnh độ, hai ngày trong mỗi tháng. Ngôi chùa rất đơn sơ và mộc mạc, đã được trùng tu nhỏ (Chánh Điện) vào năm 2010 để có được một phần trang nghiêm cho tứ chúng tu học và lễ bái. Tuy nhiên, vẫn là một ngôi chùa còn thiếu rất nhiều phương tiện.

Do có chút duyên lành với chùa nên chúng con/chúng tôi viết thư này để kêu gọi, từ lòng hoan hỷ đóng góp tịnh tài cùng chung tạc tượng Tây Phương Tam Thánh, để kết duyên sâu rộng với Pháp môn Tịnh độ, làm tư lương trang nghiêm cho sự tu học, sau là kết duyên lành này cùng quý ni sư và Phật tử chùa Đông Lâm nói riêng. Công đức của việc In tạc Kinh, Tượng Phật thật rất lớn không thể nghĩ bàn, xin lược kể ra đây 10 công đức của việc in tạc tượng Phật:

1/. Các thứ tội lỗi đã tạo trước đây hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ

2/. Thường được cát thần (thiện thần) ủng hộ, hết thảy tai nạn ôn dịch, nước, lửa, giặc cướp, đao binh, lao ngục đều chẳng bị hứng chịu

3/. Oán đối đời trước đều được lợi ích nơi pháp, được giải thoát, vĩnh viễn tránh khỏi nỗi khổ tầm thù báo phục

4/. Dạ-xoa, ác quỷ chẳng thể xâm phạm. Rắn độc, cọp đói chẳng làm hại được

5/. Tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành, thuận lợi

6/. Chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu

7/. Lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến hâm mộ, cung kính lễ bái

8/. Ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam

9/. Vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng

10/. Có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật nghe pháp, mãi cho đến khi Tam Huệ rộng mở, tự chứng Lục Thông, mau được thành Phật.

Do Công Đức của việc In tạc Tượng thù thắng như vậy, cho nên Đại Sư Hoằng Nhất là một trong những bậc long tượng trong Phật Pháp thời cận đại gần đây đã dạy nên phát tâm in Kinh, Tạc Tượng Phật vào những dịp như sau:

1) Chúc thọ

2) Ăn mừng

3) Tránh tai nạn

4) Cầu nguyện

5) Sám hối

6) Siêu độ cứu bạt

Đạo tràng chùa Đông Lâm là một trong những ngôi chùa nghèo và có mở khóa tu học hai ngày trong mỗi tháng, và chuyên trì thánh hiệu A Di Đà Phật. Số Phật tử tham dự trong mỗi khóa tu học khá đông. Nhưng rất tiếc vì đạo tràng chưa có đủ phương tiện để có một Tây Phương Tam Thánh để trang nghiêm theo pháp môn tu học của đạo tràng.

Do vì có được chút phước duyên được tham dự khóa tu học ở đạo tràng, tự bản thân nhận thấy, chùa nên có một Tây Phương Tam Thánh để tứ chúng tu học, lễ bái bổn tôn theo Pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật cầu vãng sanh. Vì vậy chúng con/chúng tôi đã kêu gọi từ lòng hoan hỷ từ chư tôn thiền đức, chư Phật tử, thiện hữu tri thức cùng chung hoan hỷ cùng chung góp một bàn tay để có được số tịnh tài để hoàn thành việc tạc Tây Phương Tam Thánh, giúp cho đạo tràng chùa Đông Lâm được trang nghiêm.

Hiện tại chúng con/chúng tôi đã nhận được số tịnh tài từ chư Phật tử đóng góp là 50 triệu đồng Việt Nam. Tịnh tài cần để Tạc tượng Tây Phương Tam Thánh mỗi tượng là 25 triệu đồng Việt Nam và xây đài để trang nghiêm cho tượng từ 10 triệu đến 15 triệu đồng Việt Nam. Do đó, muốn được thành tựu Phật sự này, cần phải có từ 85 đến 90 triệu đồng Việt Nam.

Để có đủ nhân duyên tạc kim thân Tây Phương Tam Thánh trang nghiêm cho đạo tràng Tịnh Độ chùa Đông Lâm được thành tựu viên mãn. Chúng con/chúng tôi rất kính mong sự hoan hỷ phát tâm cúng dường tịnh tài của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Phật tử, chư Thiện hữu tri thức. Trong Phật sự này, chúng con/chúng tôi đã nhận được phân nửa của việc Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh. Xin tha thiết tri ân, tán thán và kêu gọi sự phát tâm hoan hỷ cho việc trợ duyên lành này, để Phật sự sớm được thành tựu. Do vì,đạo tràng ở huyện chùa lại nghèo, có lòng mà không đủ sức để góp phần thành tựu cho Phật sự này. Do đó, với lòng chân thành và tha thiết xin kêu gọi từ lòng hoan hỷ từ chư tôn thiền đức, Phật tử, thiện hữu tri thức hoan hỷ cho.

Phát tâm hộ trì Phật Pháp làm những việc lành, gieo trồng công đức, phước báo và trí tuệ cho mình và mọi người. Đó là việc làm vô cùng thiêng liêng và quý báu, tạo phương tiện, môi trường và thiện duyên cho tứ chúng tu học đời này và đời sau qua nhiều thế hệ.

Rất kính mong sự cúng dường, ủng hộ và tạo thiện duyên từ chư quý vị.

Chúng con/chúng tôi thành tâm tri ân và nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ đến chư Tôn thiền Đức Tăng Ni, Phật tử, chư vị thiện hữu tri thức. Thân tâm an lạc, Phước Huệ trang nghiêm.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát!

Quý vị phát tâm đóng góp, xin vui lòng liên lạc ban biên tập qua địa chỉ email: …

Hoan hỷ liên lạc với chùa Đông Lâm tại địa chỉ:

Khu 4 Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: … (Sư cô Tịnh – (Thích Nữ Tâm Tịnh))

Quý Phật tử ở xa xin hoan hỷ chuyển khoản như sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Khánh Hỷ

Số tài khoản: …

Ngân hàng: VietTin Bank

Hoặc Phật tử Hoằng Biện:

Số tài khoản: …

Chủ tài khoản: Trần Thanh Tuấn

Ngân hàng: VietCom Bank

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Tây Phương Tam Thánh đứng trên Tòa sen 3 1.8 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

355 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web